Recertyfikacja a odnowienie – na czym to polega?

06.03.2023

Re-certyfikacja a odnowienie – na czym to polega?

Według normy PN-EN ISO 9712 personel badań nieniszczących podlega ponownej recertyfikacji oraz odnowieniu. Czym różnią się te dwa pojęcia? Już tłumaczymy!

Nawiązując do punktu 9.4.1 normy PN-EN ISO 9712 maksymalny okres ważności certyfikatu personelu badań nieniszczących wynosi pięć lat. Okres ten powinien się rozpocząć (data wydania certyfikatu) w chwili spełnienia wszystkich wymagań dotyczących certyfikacji tj. szkolenie, praktyka, pozytywne badanie wzroku oraz zdany egzamin.


Odnowienie

Przed zakończeniem pierwszego okresu ważności certyfikatu i po każdych 10 latach, certyfikacja może być odnowiona przez jednostkę certyfikującą na nowy, pięcioletni okres po przedstawieniu:

- udokumentowanego potwierdzenia pozytywnego badania zdolności widzenia wykonanego w czasie ostatnich 12 miesięcy,
- weryfikowalnego, udokumentowanego potwierdzenia ciągłej zadowalającej pracy, bez istotnych przerw w metodzie oraz sektorze w którym wnioskowane jest odnowienie certyfikatu.

Podsumowując, do odnowienia certyfikatu NDT musimy udokumentować dla jednostki certyfikującej pozytywne przeprowadzenie badania zdolności widzenia, oraz udokumentowanie tego, iż w swojej pracy zawodowej wykonujemy odbiory NDT, w których jesteśmy certyfikowani.


Re-certyfikacja

Przed zakończeniem każdego, drugiego okresu ważności (co 10 lat), osoba certyfikowana może być re-certyfikowana przez jednostkę certyfikującą na nowy okres pięciu lat lub mniej pod warunkiem, że spełnia kryterium dla odnowienia tj. udokumentowała pozytywne badania zdolności widzenia wykonanego w czasie ostatnich 12 miesięcy oraz spełnia poniższe kryteria (dla 1 i 2 stopnia):

- Osoba powinna zdać z wynikiem pozytywny egzamin praktyczny, który wykazuje ciągłość kompetencji do prowadzenia działań w określonym certyfikacie.

- Egzamin powinien obejmować badanie próbek egzaminacyjnych odpowiednich do zakresu re-certyfikacji oraz dla stopnia 2. opracowania pisemnej instrukcji badań.

Osoba starająca się o odnowienia bądź re-certyfikacje ma w obowiązku rozpoczęcie procedur wymaganych do w/w rzeczy.
W Polskim Instytucie Certyfikacji przeprowadzamy odnowienia oraz re-certyfikacje osób personelu NDT. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji tutaj.

Pozostałe wpisy


Kontakt

ADRES:
ul.Wiaduktowa 21
51-317 Wrocław

GODZINY OTWARCIA
pn. - pt. 9:00-17:00


DANE DO PRZELEWU
Akademia Dobrej Jazdy
ul. Bierutowska 1A
51-317 Wrocław

BANK PKO
PL 31 1020 5226 0000 6402 0261 0855

W tytule proszę wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz za co dokonywany jest przelew.

W przypadku firm prosimy dodać NIP nabywcy
- potrzebny do wystawienia faktury zgodnie z Dz.U. poz. 1520.

MAPA

Jesteśmy do Waszej dyspozycji: 


Ewelina Miodek

e-mail: akademia.ewelina@gmail.com

tel.: 511451887

Michał Majchrzak

e-mail: akademia.oferty@gmail.com

tel.: 577177696

Leszek Rabsztyn

e-mail: akademia.leszek@gmail.com

tel.: 502025383

Zbigniew Sadowski

e-mail: grupa.akademia@gmail.com

tel.: 690050747