phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Projekty UE

Od wielu lat czynnie uczestniczymy w projektach unijnych o charakterze szkoleniowym. Jesteśmy głównym wykonawcą szkoleń technicznych finansowanych ze środków unijnych w regionie Wrocławia.

W ramach projektów przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób. Oferujemy realizację szkoleń dofinansowanych w ramach wszystkich dostępnych form wsparcia. Chętnie pomożemy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz zrealizujemy odpowiednie szkolenia.

Realizujemy również szkolenia w ramach KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach BUR – Bazy Usług Rozwojowych oraz innych programów projektów wspierających rozwój osobisty.

Iinformacje o projektach unijnych

Informacja: PROJEKT W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informacja: REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH: BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja: REALIZUJEMY PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH pt.: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w ruchome środki trwałe.

Informacja: W REALIZUJEMY PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH pt.: „APLIKACJA PRAWKO VR”

Zapytanie ofertowe