phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa jest wyposażona w 30 komputerów z dostępem do programów e-learningowych on-line, w tym komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do szkoleń specjalistycznych. W przypadku wyboru zajęć teoretycznych w formie e-learnigu, udostępniamy stanowiska komputerowe w naszej siedzibie.